REGLEMENT

Welkom op het internaat!

Voor sommigen van jullie is dit een heel nieuwe omgeving, anderen weten reeds zeer goed wat het leven op het internaat betekent. Let op, er zijn enkele veranderingen tegenover vorig schooljaar.

Dit boekje wil de nieuwelingen wegwijs maken in het dagelijks leven hier; voor de ouderen onder jullie is het een opfrissing van zaken die jullie al lang weten of toch horen te weten.

Reeds vele jaren houden we hier de familiale sfeer in stand. Dit veronderstelt dat iedereen een inspanning doet om respectvol met de anderen om te gaan en om elementaire gedragsregels in acht te nemen.

Het spreekt voor zich dat hier de algemene normen van beleefdheid gelden, ook al worden ze niet uitdrukkelijk in de leefregel vermeld.

Wij hopen dat iedereen zich thuis zal voelen in ons internaat!

DOWNLOAD ONS REGLEMENT