Er waren bezorgdheden rond moeilijkere communicatie, taalgebruik van de kinderen, respectloosheid en  opkomende diversiteit in onze school. We hebben eerst de leraars meegenomen in de zoektocht :‘Wat willen we voor onze school?’ We zochten naar krachtlijnen en probeerden een unieke visie te schrijven, die paste binnen het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde. We kregen ondersteuning van Walter Van Wouwe, die met het team een inspiratietraject bewandelde en ‘Sean Covey’ met de 7 grondhoudingen binnenbracht.

Na evaluatie bleek dit een goede basis om te zorgen dat er preventief gewerkt kan worden aan een positieve schoolcultuur.